Jak składać reklamacjeReklamacja towaru nastręcza mnóstwo problemów, nierzadko zupełnie niepotrzebnych. Nagminnym zjawiskiem jest żądanie przez sprzedawcę okazania paragonu jako warunku niezbędnego do rozpatrzenia reklamacji wyrobu.
Postępowanie sprzedawcy jest niezgodne z prawem i prowadzi do bezprawnego ograniczenia uprawnień klienta. Trudno odnaleźć w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przepisu, który żądałby od konsumenta przedłożenia paragonu w postępowaniu reklamacyjnym.

Paragon służy tylko dowiedzeniu, że dany artykuł faktycznie pochodzi od konkretnego sprzedawcy i to do niego właściwie kierowane są żądania reklamacyjne. Uprawnienia reklamacyjne są powiązane z zawarciem umowy sprzedaży, która łączy sprzedawcę oraz kupującego. Znaczy to, że z roszczeniem reklamacyjnym można zwracać się wyłącznie w stosunku do podmiotu, który był stroną tej umowy.
Nabywca może tym samym wykazać fakt zawarcia umowy w każdy inny sposób. Dowodem może być chociażby wyciąg z rachunku bankowego jeśli za towar zapłacono kartą płatniczą, potwierdzenie dokonania wpłaty otrzymane mailem, czy nawet zeznania świadków.

Reklamy