Dowiedz się, w jaki sposób złożyć reklamację, gdy dostało się zbyt wysoki rachunek telefoniczny. Jeśli mamy pewność, że nasz rachunek jest zawyżony, powinno się złożyć reklamację. Można to zrobić na piśmie, ale także ustnie w oddziale firmy. Poza tym przez telefon albo drogą elektroniczną. Na złożenie reklamacji ma się rok od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowo obliczoną należność.

Reklamacja na piśmie

Pismo reklamacyjne wysyła się do operatora listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Należy w nim podać swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, którego dotyczy reklamacja oraz numer ewidencyjny nadany przez operatora. Trzeba określić, które usługi się kwestionuje i za jaki okres czasu. Na końcu uzasadnia się reklamację. Przydatny będzie billing rozmów telefonicznych. Jeśli domagamy się odszkodowania, trzeba podać numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania.

Reklamacja na odległość

Jeśli wysyła się reklamacje poczta elektroniczną lub składa ja przez telefon, operator powinien potwierdzić to na piśmie w ciągu 14 dni. Powinien on podać nazwę, adres i numer jednostki organizacyjnej, która ją rozpatrzy. Odpowiedź powinna przyjść w ciągu 30 dni. Brak reakcji w tym czasie oznacza uznanie roszczeń klienta. Jeśli firma nie uzna naszych roszczeń, można dochodzić swoich praw w ramach postępowań mediacyjnych lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Pomoc uzyska się dzwoniąc pod bezpłatny numer informacji.

Reklamy